...

Khung trời kỷ niệm

Tác giả: Trần Thiên An

Thể loại: Truyện ngắn

Nhà xuất bản:

Người đăng sách: Kieu Van

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Cuộc đời như gió thoảng bay
Đến khi già cả mới hay sự đời
Bao nhiêu khốn khó kiếp người
Qua như gió thoảng tươi cuời giản đơn

Chết rồi mới thấy cô đơn
Công danh sự nghiệp đòi hơn mọi người
Buông tay nhắm mắt thế thôi
Hoa rơi lá rụng cuộc đời hư vô

Tắt Quảng Cáo [X]