...

Thừa và thiếu

Tác giả: Phạm Ngọc Tiến

Thể loại: Thơ

Nhà xuất bản:

Người đăng sách: Hạo Thiên

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Rồi đến nay, con đã trưởng thành,

Giữa trời xanh,con tung đôi cánh rộng

Khi đôi bàn chân thưở nào bé bỏng ,

Có thể “đạp bằng đất sắc” để đi xa.

Tắt Quảng Cáo [X]