...

Vĩnh hằng kiếm chủ

Tác giả: Cổn Khai

Thể loại: Thể loại khác

Nhà xuất bản:

Người đăng sách: Đặng Thanh Thảo

Ngôn ngữ: Việt Nam

Giới thiệu:
Xuyên việt Tiên Hiệp Thế Giới, dùng thuộc tính dị năng, thành tựu Vô Thượng bá chủ. Hoan nghênh đi vào thế giới của ta... *** Kết thúc cuộc hành trình của Kanon trong Thần Bí Chi Lữ, giờ đây tác giả tiếp bộ mới, có phải đây chính là hành trình mới của Kanon trong hình hài khác.

Bình luận (1)


Phạm Thúy
19/01/2016 lúc 16:11

Truyện này hay


Không có sách nào