...

12 quy tắc sinh lời đồng tiền

Tác giả: HERBERT N. CASSON

Thể loại: Kỹ năng sống - Nghệ thuật sống

Người đăng sách: Hạo Thiên

Ngôn ngữ: Việt Nam

Có trên thư viện

Kệ Sách Xưa Xem    Mượn

Bình luận (1)


Minh Anh
07/09/2015 lúc 10:02

Chỉ kinh doanh những thứ mà ta biết. 2. Không bao giờ bỏ tiền ra dưới ap lực. 3. Chỉ mua những thứ có thể bán được. 4. Chỉ kinh doanh những tài sản, không kinh doanh những dự án 5. Không bỏ lỡ cơ hội. 6. Quay vòng vốn. 7. Cần bao nhiêu vay bấy nhiêu.